Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

25 Nabi dan Rasul Allah

Mengenal 25 Nabi dan Rasul terdapat dalam soal Pendidikan Agama Islam, dipelajari dan menjadi hafalan para pelajar. Nabi dan rasul yang perlu diketahui ialah 25, dari Nabi Adam As sampai pada Nabi Muhammad SAW. 

Perbedaan Nabi dan Rasul ialah terdapat pada wahyu yang diterima. Nabi adalah utusan allah, menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Sedangkan, Rasul adalah utusan Allah yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri berupa mukjizat, yang tidak disampaikan untuk umatnya. 

Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah. Memiliki peran untuk menebarkan ajaran yang telah diperintahkan Allah. Sejak Nabi Adam As sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan telah membawa ajaran kebaikan, yang dapat diambil pelajarannya. 
Kemudian, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir utusan Allah. Untuk menyempurnakan akhlak dan pembawa risalah kebenaran. Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam dengan penuh rasa sabar dan selalu memberikan petunjuk kebenaran kepada ummatnya. 

Sebagai mahluk ciptaan Allah, mengetahui 25 Nabi dan Rasul penting dilakukan. Dari setiap Nabi, memiliki kisah yang dapat menjadi plajaran hidup. Bagaimana Allah memberikan petunjuk dan murka kepada umatnya. 

Untuk mengingatkan nama-nama 25 Nabi dan rasul Allah, berikut ini:

1. Adam As
2. Idris As
3. Nuh As
4. Hud As
5. Soleh As

6. Ibrahim As
7. Luth As
8. Ismail As
9. Ishaq As
10 Yakub

12. Ayub
13. Syu'aib As
14. Musa As
15. Harun As

16. Zulkifli As
17. Daud As
18. Sulaiman As
19. Ilyas As
20. Ilyasa As

21. Yunus As
22. Zakaria As
23. Yahya As
24. Isa As
25. Muhammad SAW. 

Dari 25 Nabi dan Rasul tersebut, terdapat Nabi yang bergelar Ulul Azmi (Mukjizat) , yaitu:
1. Nabi Nuh As, mukjizatnya diantaranya dapat mendatangkan banjir.

2. Nabi Ibrahim As, mukjizat yang Allah berikan diantaranya, tidak hangus dibakar api. 

3. Nabi Musa As, mukjizat yang diberikan Allah diantaranya, Tongkat Nabi Musa As dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. 

4. Nabi Isa As, mukjizat yang Allah berikan diantaranya, dapat menyembuhkan buta dan menghidupkan orang mati. 

5. Nabi Muhammad SAW, diantara mukjizat yang Allah berikan ialah dapat mendatangkan makanan dari langit, membelah bulan, dan Al-Qur'an. 

Mengenal 25 Nabi dan Rasul Allah, memberikan teladan dan sarana pembelajaran dalam hidup. Salah satunya amanah dari Allah kepada Nabi dan Rasul yang di tugaskan untuk kemaslahatan umat. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, senantiasa dapat mengambil pelajarannya. 

Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah penyemurna dari kitab-kitab terdahulu yang diimani. Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Nabi Muhammad diutus Allah untu menyempurnakan akhlak manusia dan dari ajaran Rasullah, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia.