Contoh Prosa dalam Bahasa Lampung dan Jenisnya

Hasbundoya.com - Prosa adalah adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dirangkai secara bebas dan tidak terikat kepada sistem kepenulisan seperti irama, diksi, rima, dan lainnya. Begitunya prosa dalam Bahasa Lampung yang memiliki konsep yang sama hanya dikemas dengan menggunakan Bahasa daerah Lampung.

Karya yang ditulisa dalam prosa memiliki sifat denotatif yaitu tulisan yang terdapat makna sebesarnya. Prosa juga memiliki kata atau kalimat kiasa yang berfungsi sebagai pelengkap dalam memperindah tulisan prosa.

Diketahui kata prosa berasal dari bahasa Latin “Prosa” yang memiliki arti “terus terang”. Sehingga jika didevinisikan maka pengertian prosa adalah sebuah karya sastra lama yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta.

Contoh Prosa Bahasa Lampung Dialek A

"Haga ngilu mahap pai jama minak muakhi unyinni, kicik ji aga tisipang, ngebahas guawai kham ji.

Tabikpun nabik tabik skindua ji ganta,
Dikayun tian rumpok, tian rumpok sai dija punyimbang dilom marga.

Kician kham ji ngebahas guai jejama,
Jak pihak sai ngemara,
Haga kayunan jejama.

Ajo sai ngura nangguh cawa,
Bukedo kelajuan rumah tangga,
Lawan ulun tuhan rik minak muakhi unyinna.

Kedayok kham timulai,
Hasil kicikan jak keluarga, hasil bahasan sa haga nambah anak mantu sa".

Keterangan:

Prosa dalam Bahasa Lampung diatas membahas mengenai; Pihak keluarga yang sudah mengumpulkan saudara-saudarnya. Untuk menyampaikan kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekeluarga besar bahwa anak bungsu mereka akan menikah.

Dimana perwakilan dari pihak keluarga besar calon mempelai pria membuka obrolan kepada saudara-saudara yang sudah hadir dalam berhimpun dikediaman keluarga. Isi pesannya memberitahukan waktu kegiatan acara yang akan dimulai dan meminta bantuan kerjasamanya kepada saudara-saudar yang masih satu keluarga untuk bersama mensuksesakan acara hingga selesai.

Jenis - Jenis Prosa Bahasa Lampung

Terdapat 2 jenis prosa yaitu prosa lama dan prosa baru. Namun pada pembahsan kali ini kita fokus pada contoh prosa dalam Bahasa Lampung.

Sebenarnya penjabaran mengenai prosa sangat luas. Sebab jenis prosa ada bagian-bagiannya misalkan bercerita tentang sejarah, hikayat, atau cerita rakyat. Nah diatas merupakan salah satu contoh prosa dalam Bahasa Lampung. Baca juga: Contoh teks karangan bahasa lampung


Contoh diatas dapat membantu adik-adik yang sedang menyelesaikan tugas pelajaran muatan lokal sekolah di Lampung. Berikut pembgian prosa:

1. Prosa Lama


Prosa lama ini seperti yang kita kenal dengan: Hikayat, Dongeng, Cerita Rakyat, dan Sejarah.

2. Prosa Baru

Sedangkan untuk prosa baru seperti cerpen, Esay, Novel, Roman, Riwaya, dan Kritik Saran.

Dimana semuanya dikemas dalam Bahasa Lampung. Untuk memudahkan anda memahami hikayat maka ingatkah anda tentang cerita batu menangis, atau sejenisnya. Dimana hikayat bisa berupa cerita rakyat zaman dahulu yang memiliki pesan moral dalam kehidupan. Begitu juga dengan Cerita Rakyat, dimana setiap daerah di Lampung memiliki cerita atau kisah masing-masing.

Itulah info mengenai Contoh Prosa dalam Bahasa Lampung. Silahkan dipelajari dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Mempelajari Budaya Lampung sama saja meelestarikannya. Bisa dipelajari bersama dan diajarkan kepada rekan-rekan anda.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel